תכנון, הנדסה ובקרת תיעוד

הראל ש.ב מספקת פתרונות הנדסה במספר תחומים מגוונים כדלקמן:

 • ליווי המוצר משלב הפיתוח לקראת העברתו לייצור.
 • ניהול תצורת המוצר עד סוף חיי המוצר.
 • אפיון והכנת עץ מוצר.
 • ליווי ותמיכה הנדסית בשרטוטים.

הכנת תיק ייצור ותיק מוצר:

 • מוצרים תעשייתיים.
 • מערכות אלקטרו-מכאניות.
 • מכלולים מכאניים.

תיעוד הנדסי:

 • תכנון ושרטוט כבלים/צמות/חיווט.
 • הכנת שרטוטי הרכבה כללית למכלולים (חשמל/אלק'/מכאניקה).
 • הכנת "הוראות ייצור" ובדיקה.

הנדסת רכיבים וקטלוג פריטים:

 • אפיון והגדרת שיטות לקיטלוג.
 • הקמה וניהול שוטף של קטלוג מוצרים/פריטים.
 • איתור והגדרת יצרנים ותחליפים.
 • איתור ספקים.
 • הגדרה וניהול מפרטים.
 • ניהול מידע הנדסי.