התעשייה הצבאית

התעשייה הצבאית הישראלית היא ספק עיקרי של צ.ה.ל. ישראל בכלל היא אחת מיצואניות מערכות וציוד צבאי הגדולות בעולם, כמו כן היא שחקן עיקרי בשוק הנשק העולמי.

כזו תעשייה זו מפתחת ועושה שימוש בטכנולוגיות מגוונות.

לחברת הראל יכולת לספק פתרונות לתעשייה זו בעיקר בתחום הכבילה והצמות.